ภาษา : ไทย
ผู้แนะนำธุรกิจ
ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1 ราย


เข้าสู่ระบบ


สังคมออนไลน์
  


สถิติของเว็บไซต์
05/10/2558
08/10/2558
20050
144


QR Code


 ผู้แนะนำธุรกิจ  มีนา  เตาวะโต รหัส AM00065761

  เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2533ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
1,000,000 บาท ภายใต้การบริหาร งานโดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี
และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
นายหน้า ประกันวินาศภัยต่าง ๆ

  บทความ

 แผน MGM

 
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกระบบ MGM
1. ระดับสมาชิก - ปรับขึ้นแล้ว จะไม่มีการลดระดับสมาชิก
2. ไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพ เมื่อมีการส่งงานเพียง 1 งาน/ปี
3. ไม่มีการตัดใครออกจากเครือข่าย ถึงแม้ว่าสมาชิกท่านนั้นจะไม่ส่งงานก็ตาม
4. ค่าแนะนำ 1% - คิดจากยอดสุทธิจากลูกทีมติดตัวเท่านั้น
5. ค่าบริหารสายงาน - คิดจากส่วนต่างของสมาชิกที่ระดับสูงสุดในสายงานนั้น
6. การแยกสายงาน - เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากัน จะแยกสายงานออกไป และไม่นับยอดทีมจากสมาชิกระดับเดียวกัน
7. ดึงสายงานคืนได้ - เมื่อระดับสมาชิก สูงกว่า ลูกทีม
8. ถ่ายโอนให้ผู้รับผลประโยชน์ 


  เว็บบอร์ด

 
หัวข้อเรื่อง
ชื่อ
ดู/ตอบ
วันที่